Mieszkanie dla młodych

MIESZKANIE DLA MŁODYCH jest programem rządowym, skierowanym do młodych ludzi, którzy chcą zrealizować marzenie o własnym domu. Stanowi on pomoc w dofinansowaniu zakupu lub budowy pierwszej nieruchomości. Aby z niego skorzystać, należy jednak spełniać warunki określone w ustawie o MDM.

Jednym z nich jest limit wiekowy. O dofinansowanie ubiegać mogą się osoby do 35 r. ż. – single, małżeństwa. W przypadku małżeństw brany pod uwagę jest wiek młodszego z małżonków. Z programu MDM skorzystać mogą osoby, które chcą zakupić mieszkanie/dom na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Ponadto osoby te nie mogą być właścicielami ani współwłaścicielami nieruchomości (mieszkania, domu jednorodzinnego).

Kolejnym z warunków jakie trzeba spełniać jest wzięcie kredytu w polskiej walucie, który będzie finansował przynajmniej 50% wartości nieruchomości
a minimalnym, wymaganym okresem spłaty będzie okres 15 lat.

Ustawa ta wskazuję jaki metraż powinna mieć nabywana nieruchomość:

75 m² dla mieszkania, 100 m² dla domu jednorodzinnego w przypadku osób, związków bezdzietnych a także osób i związków z dwójką dzieci;
85 m² dla mieszkania, 110 m² dla domu jednorodzinnego dla osób, związków z co najmniej trójką dzieci.
Następnym warunkiem jest tzw. limit dopłat czyli maksymalna kwota za m² nieruchomości, zmieniający się co kwartał. Jest on różny dla poszczególnych obszarów i rodzajów nieruchomości.

Aby otrzymać dofinansowanie w MDM należy złożyć wniosek o kredyt (wraz z odpowiednimi dokumentami) w banku, który ma podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.